Særlige behov

Vi har et nært samarbejde med skolepsykologiskrådgivning (PPR). Skolepsykologen kommer på skolen og hjælper os.

Vi indstiller kun til skolepsykolog i samarbejde med forældrene. Talepædagogen Lene Kock er tilknyttet skolen.