Bestyrelsen

Formand Anders Clausen

Vinde Helsinge Friskole/Vestsjællands Idrætsefterskole er en selvejende institution. Generalforsamlingen er skolens øverste myndighed. I generalforsamlingen deltager forældre til børn i friskolen (forældrekredsen), samt medlemmer af skolekredsen.

Bestyrelsen (7 personer) vælges hvert år på skolens generalforsamling i slutningen af april måned. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen, den daglige ledelse varetages af skolens forstander.

Til bestyrelsesmøderne deltager udover bestyrelsen 2 suppleanter, 1-2 repræsentanter for efterskoleforældrene, 2 medarbejderrepræsentanter og ledelsen.

Bestyrelsen har nedsat forskellige underudvalg, som er sammensat af medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen holder ca. 6 -7  møder om året, derudover afholdes der en del udvalgsmøder afhængig af behovet. Referater fra møderne findes på denne side.

Bestyrelsen er efter seneste generalforsamling  sammensat således i 2021/2022:

 • Anders Clausen (formand)
 • Nanna Hecht-Nielsen
 • Mia Søe Pedersen
 • Morten Fraaby Andersen
 • Søren Tullesen
 • Katrine Munch Olsen
 • Mie Dehn Poulsen
 • Helle Rosenkilde (suppleant for bestyrelsen)
 • Sussi Lykke Søndergaard (suppleant for bestyrelsen)
 • Forstander: Lars K. Mogensen
 • Viceskoleleder i Friskolen: Charlotte Rersøe
 • Viceforstander i efterskolen: Emil Rolsted
 • Afdelingsleder i SFO: Lotte Andersen
 • Dagligleder Friluftsgården: Susanne Jacobsen
 • Medarbejderrepræsentant Friskolen: Mads Søe Daugaard
 • Medarbejderrepræsentant Efterskolen: Rasmus Enkegaard
 • Medarbejderrepræsentant Friluftsgården: Maja Daugaard
 • Repræsentant for friluftsgårdens forældre: Gitte Kæmpe
 • Repræsentant for efterskoleforældre: Tine Mikkelstrup